Rol en positie Coördinator Vrijwillige Inzet

Het rapport van het onderzoek uit 2019 naar de rol en positie van de coördinator vrijwillige inzet.

Dit onderzoek gaat over de rol en positie van Coördinatoren Vrijwillige Inzet. Naar aanleiding van het onderzoek wordt opgeroepen tot erkenning van het vak Coördinator Vrijwillige Inzet en een duidelijk onderscheid tussen verschillende soorten coördinatoren.

Basisboek Vrijwilligersmanagement

Het Basisboek vrijwilligersmanagement biedt de kennis die beroepskrachten nodig hebben om vrijwilligers te kunnen aansturen, begeleiden en ondersteunen.

Het Basisboek Vrijwilligersmanagement, waar ik co-auteur van ben, kun je hieronder bestellen.

Begeleiding Werkplaatsen Schouders Eronder

Overal in Nederland zijn gemeenten, maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties en bedrijven bezig met schuldhulpverlening. Maar hoe zorg je dat de lokale samenwerking effectief verloopt zodat mensen die in schulden zitten of dreigen te komen, eerder en beter geholpen worden? Dat is waar de werkplaatsen van het programma Schouders Eronder over gaan. Ik begeleid samen met collega’s meerdere werkplaatsen, bijvoorbeeld over ondernemers en schulden. Mijn rol is vooral om het proces te bewaken en tot duidelijke afspraken en slimme acties te komen.

Vernieuwing vrijwilligersbeleid bij Ronald McDonald Kinderfonds

Het Ronald McDonald Kinderfonds merkte dat de vraag van de gasten in hun huizen verandert, én dat vrijwilligers zich op andere manieren willen inzetten dan wat er nu mogelijk is. Aan de hand van de methodiek van de vrijwilligersreis en met een breed samengestelde werkgroep hebben we een actueel vrijwilligersbeleid ontwikkeld. Ook zijn gelijk een aantal pilots benoemd om nieuwe vrijwilligers voor nieuw taken te werven.

Samen Ouder Worden: coaching, ontwikkeling en onderzoek

Het vierjarige programma Samen Ouder Worden is gericht op het versterken van vrijwillige inzet door én voor senioren door het verbeteren van lokale samenwerking. Dat doen we op bijna 40 plekken in Nederland. Als lid van het landelijke programmateam coach ik de lokaal actieve medewerkers in hun rol als begeleider. Ook ontwikkel ik trainingen en webinars, hulpmiddelen en aanpakken. En ik doe lokaal en landelijk onderzoek naar de behoeften van ouderen en de manier waarop ze vrijwillig actief willen worden en blijven.

Vrijwillige inzet na huiselijk geweld

Samen met opvangorganisatie Moviera heb ik een training voor beroepskrachten ontwikkeld en gegeven en een handreiking geschreven over de inzet van vrijwilligers na huiselijk geweld. De conclusie: vrijwilligers bieden een waardevolle toevoeging als je goed nadenkt over veiligheid, begeleiding en afstemming.

Workshops en trainingen voor coördinatoren vrijwilligerswerk

Het coördineren van vrijwilligers is een vak!  Al degenen die dat vak uitoefenen, verdienen de kans om zich te bekwamen door kennis te nemen van de nieuwste inzichten en hun vaardigheden te vergroten. Daaom geef ik binnen organisaties, voor lokale samenwerkingsverbanden, op landelijke congressen en via mijn eigen site workshops en trainingen aan deze beroepsgroep. Die vormen altijd een combinatie van onderbouwde kennis, de laatste ontwikkelingen en concrete toepassing. Al een aantal jaar werk ik daarin samen met de beroepsvereniging AGORA.

Vrijwilligersbeleid en Waarderend Werken bij Scouting Nederland

Scouting Nederland denkt als geen ander na over de ontwikkeling van (jonge) mensen. Dat doen ze vanuit de grondhouding dat iedereen ertoe doet en iets kan doen. Hoe je dat vertaalt naar de inzet van vrijwilligers, daarover denk ik mee en begeleid sessies om tot passend vrijwilligersbeleid te komen. Ook ontwikkel en geef ik trainingen waarin waarderend werken centraal staat.