Vrijwillige inzet na huiselijk geweld

Samen met opvangorganisatie Moviera heb ik een training voor beroepskrachten ontwikkeld en gegeven en een handreiking geschreven over de inzet van vrijwilligers na huiselijk geweld. De conclusie: vrijwilligers bieden een waardevolle toevoeging als je goed nadenkt over veiligheid, begeleiding en afstemming.