Vernieuwing vrijwilligersbeleid bij Ronald McDonald Kinderfonds

Het Ronald McDonald Kinderfonds merkte dat de vraag van de gasten in hun huizen verandert, én dat vrijwilligers zich op andere manieren willen inzetten dan wat er nu mogelijk is. Aan de hand van de methodiek van de vrijwilligersreis en met een breed samengestelde werkgroep hebben we een actueel vrijwilligersbeleid ontwikkeld. Ook zijn gelijk een aantal pilots benoemd om nieuwe vrijwilligers voor nieuw taken te werven.