Wie ik ben

Wat mij zo in dit motto aanspreekt, is dat het een ontregelende en provocerende uitspraak is. Je wordt aan het denken gezet – dat doe ik graag. En minstens zo belangrijk: ik geloof er sterk in dat je zelf iets van je leven kunt maken, dat je er zin aan kunt geven.

Naar ontwikkelingslanden

Voor mij zijn zingeving en werk sterk verbonden. Ik ben lang geleden een studie Sociale Geografie in Utrecht begonnen omdat ik naar ontwikkelingslanden wilde. Dat is ruimschoots gelukt. Nadat ik de studie had afgerond, ben ik eerst via de Universiteit Tilburg en daarna vanuit de Nuffic meer dan 12 jaar bezig geweest met het versterken, opbouwen en evalueren van hoger-onderwijsprogramma’s in Latijns-Amerika en Afrika. Ook heb ik meerdere beurzenprogramma’s voor studenten uit ontwikkelingslanden opgezet en gemanaged.

In Nederland is ook zat te doen

Omdat ik merkte dat ik adviseren en trainen steeds interessanter begon te vinden, ben ik op zoek gegaan naar een maatschappelijke organisatie waar dat kon. Zo ben ik terecht gekomen bij CIVIQ, de voorloper van Movisie. Daar ging een nieuwe wereld voor me open: ook in Nederland is nog van alles te ontwikkelen!

Natuurlijk had ik zelf altijd al vrijwilligerswerk gedaan. Wat ik toen nog niet wist, is op hoeveel manieren mensen van betekenis en waarde kunnen zijn voor elkaar en zichzelf. En hoeveel maatschappelijke organisaties er zijn die de wereld een beetje mooier proberen te maken.

Adviseur, trainer, expert…

In de loop van de jaren heb ik bij Movisie zoveel mogelijk kennis en ervaring proberen te verzamelen, verrijken en verspreiden over hoe je kunt inspelen op de betrokkenheid en motivatie van mensen enerzijds en hoe maatschappelijke organisaties zich kunnen ontwikkelen en vernieuwen anderzijds.

Zo ben ik al doende expert in vrijwilligersmanagement, cultuurparticipatie, waarderend veranderen en netwerkontwikkeling geworden. Toen Movisie in 2019 besloot niet langer in te gaan op vragen van individuele klanten was mijn keuze snel gemaakt: ik vind niets leuker dan met één of een paar maatschappelijke organisaties aan de slag te gaan om ze vooruit te helpen.

De volgende stap

Daarom ben ik Nomade Training en Advies begonnen. Intussen ben ik vijf jaar onderweg en kan ik zeggen dat dit misschien wel mijn beste stap ooit is geweest. Elke dag ga ik met plezier weer aan het werk, samen met fantastische collega’s, partners en opdrachtgevers! Ik heb zin in wat er nog komt!