Vrijwillige inzet na huiselijk geweld

Samen met opvangorganisatie Moviera heb ik een training voor beroepskrachten ontwikkeld en gegeven en een handreiking geschreven over de inzet van vrijwilligers na huiselijk geweld. De conclusie: vrijwilligers bieden een waardevolle toevoeging als je goed nadenkt over veiligheid, begeleiding en afstemming.

Workshops en trainingen voor coördinatoren vrijwilligerswerk

Het coördineren van vrijwilligers is een vak!  Al degenen die dat vak uitoefenen, verdienen de kans om zich te bekwamen door kennis te nemen van de nieuwste inzichten en hun vaardigheden te vergroten. Daaom geef ik binnen organisaties, voor lokale samenwerkingsverbanden, op landelijke congressen en via mijn eigen site workshops en trainingen aan deze beroepsgroep. Die vormen altijd een combinatie van onderbouwde kennis, de laatste ontwikkelingen en concrete toepassing. Al een aantal jaar werk ik daarin samen met de beroepsvereniging AGORA.