Onderzoek en ontwikkeling

Even voor de duidelijkheid: ik ben geen hard-core onderzoeker. Maar ik heb wel ervaring met toegepast onderzoek, literatuur-onderzoek en evaluaties. Zo heb ik vanuit Movisie onderzoek gedaan naar de rol en positie van de coördinator vrijwilligerswerk en naar de toekomst van steunpunten vrijwilligerswerk. Binnen het programma Samen Ouder Worden trek ik het onderzoek naar bijna-gepensioneerden en vrijwilligerswerk, zowel lokaal als landelijk. Voor de gemeente Alkmaar heb ik onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. En in de regio Haaglanden heb ik in kaart gebracht wat werkt om cultuurparticipatie te bevorderen.

Alles wat ik leer en meemaak, vormt input voor de ontwikkeling van nieuwe concepten en praktische hulpmiddelen. Ik word blij van het bedenken en opzetten van nieuwe programma’s en projecten die gefundeerd zijn op wat we weten dat werkt.

Voorbeelden van Onderzoek en Ontwikkeling

Samen op reis?

Vind je het interessant wat ik te bieden heb en wil je weten of ik je organisatie kan helpen de volgende stap te maken, neem dan contact met me op.

Voor mijn tarieven in 2024, klik hier: tarieven NTA 2024

Willem-Jan de Gast