Wat ik doe

Hoe ik werk

In alles wat ik doe, hanteer ik een aantal uitgangspunten:

 • We gaan op zoek naar wat werkt en hoe je daar meer van kunt doen om een gezamenlijk gewenste toekomst te bereiken;
 • Iedereen doet mee, doet ertoe en heeft een gelijkwaardige stem;
 • Om ontwikkeling mogelijk te maken, is geloof in je talenten noodzakelijk. Tegelijk helpt het meestal om iets los te wrikken of los te laten;
 • Wat je zegt en hoe je het zegt, is mede bepalend voor de aard en richting van een verandering: taal doet ertoe.
 • We doen het samen: als opdrachtgever of klant ben je mede-verantwoordelijk voor het resultaat.

Hard op de inhoud, zacht op de relatie, heeft een klant eens gezegd over mijn stijl. Dat herken ik wel: ik werk snel en reageer scherp, daag graag uit en ben doelgericht als het over de inhoud gaat. Tegelijk probeer ik zoveel mogelijk in te spelen op de cultuur en taal van de klant, maak ruimte voor reflectie en breng humor en relativeringsvermogen in. Bovenal ben ik enthousiast en positief.

Ik maak graag gebruik van allerhande invalshoeken om denken en doen op gang te brengen. Waarderend onderzoeken (Appreciative Inquiry), positieve psychologie, leren veranderen en deep democracy vormen de pijlers van mijn aanpak. Maar je kunt ook foto’s van vlinders of vogels, verhalen van Toon Tellegen, filosofische inzichten en schilderijen of films tegenkomen. En natuurlijk veel praktijkvoorbeelden.

Advies en Procesbegeleiding

Van een eenmalige strategiesessie via een ontwikkeltraject voor een team of organisatie tot jarenlange begeleiding en coaching in landelijke programma’s: ik heb er ervaring mee. Ik adviseer, begeleid en coach vrijwilligersorganisaties, zorg- en welzijnsinstellingen, culturele instellingen, fondsen en gemeenten met name op de volgende thema’s:

 • Strategische ontwikkeling
 • Vrijwilligersbeleid- en management
 • Waarderend veranderen
 • Ondernemend en impactgericht werken
 • Versterken van (lokaal) samenspel
 • Bestuursontwikkeling in vrijwilligersorganisaties

Ik heb onder andere opdrachten gedaan voor Scouting Nederland, het Longfonds, het Nederlandse Rode Kruis, IVN, het Kansfonds, de PvdA, Staatsbosbeheer, de Cultuurankers in Den Haag, de gemeenten Westervoort, Roosendaal, Den Haag, Soest en Etten-Leur, zorginstellingen zoals ’s Heeren Loo, Land van Horne en Mee Drenthe, en tientallen vrijwilligers-, welzijns- en patiëntenorganisaties. Speciale aandacht heb ik voor Steunpunten Vrijwilligerswerk en Mantelzorg: die ken ik van haver tot gort.

Bijzondere vermelding verdient het programma Samen Ouder Worden, een vierjarig landelijk initiatief van de vereniging NOV om vrijwilligerswerk voor en door ouderen te versterken. In dit geweldige programma ben ik coach, ontwikkelaar en trainer.

Training

Als er een kwartje valt… Daar gaat het me om bij workshops, trainingen, congressen en leergangen: dat een deelnemer een nieuw inzicht opdoet of ander perspectief krijgt, plotseling ervaart dat zij of hij iets kan wat eerst nog lastig was.

In de loop van de jaren heb ik honderden trainingen ontwikkeld en gegeven, van fondsenwerving aan lokale vrijwilligersorganisaties tot strategisch vrijwilligersmanagement bij landelijke congressen en de post-HBO opleidingen van de Hogeschool Utrecht, Pons Academie en Saxion Hogeschool. Onderwerpen waar je me zeker voor kunt vragen:

 • Strategisch en praktisch werken met vrijwilligers, inclusief gesprekstechnieken
 • Duurzaam inzetten van vrijwillige energie
 • Waarderend onderzoeken als verandertechniek
 • Profileren en positioneren als beroepskracht
 • Netwerkontwikkeling
 • Projectmanagement

Ook hier twee speciale vermeldingen: in 2020 heb ik de kans gekregen webinars en online workshops te geven: http://nomadetrainingenadvies/webinars. En ik 2021 heb ik een speciaal aanbod voor coördinatoren vrijwilligerswerk: http://nomadetrainingenadvies.nl/aanbod-coordinatoren/

Onderzoek en ontwikkeling

Even voor de duidelijkheid: ik ben geen hard-core onderzoeker. Maar ik heb wel ervaring met toegepast onderzoek, literatuur-onderzoek en evaluaties. Zo heb ik vanuit Movisie onderzoek gedaan naar de rol en positie van de coördinator vrijwilligerswerk en naar de toekomst van steunpunten vrijwilligerswerk. Binnen het programma Samen Ouder Worden trek ik het onderzoek naar bijna-gepensioneerden en vrijwilligerswerk. En in de regio Haaglanden breng ik in kaart wat werkt om cultuurparticipatie te bevorderen.

Alles wat ik leer en meemaak, vormt input voor de ontwikkeling van nieuwe concepten en praktische hulpmiddelen. Ik word blij van het bedenken en opzetten van nieuwe programma’s en projecten die gefundeerd zijn op wat we weten dat werkt.

Schrijven

Als ik ruimte in mijn hoofd en agenda heb, doe ik niets liever dan schrijven. Blogs, artikelen, magazines en boeken, maar ook adviesnotities, beleidsstukken en evaluatierapporten. Schrijven is voor mij een manier om mijn gedachten te ordenen, opgedane inzichten en ervaringen te delen en nieuwe ideeën te toetsen.

Wil je voorbeelden waarover ik schrijf, kijk dan hier: http://www.nomadetrainingenadvies.nl/waaroverikschrijf